Resevilkor

ANMÄLAN / BOKNING 

Efter bokning sänds en faktura och en anmälningsavgift/delbetalning till huvudbokaren.

 ANMÄLNINGSAVGIFT / DELBETALNING 
• Weekend och mittveckobuss: 500:-/person 
• Bilpaket: 500:-/person
Anmälningsavgiften dvs. delbetalningen skall vara inbetald 10 dagar efter bokningstillfället. Anmälningsavgiften avdrages på slutlikviden. Slutlikviden ska vara betald senast 45 dagar före avresa. 

ALLMÄNA RESEVILLKOR 
Resdax följer de allmnäna resevilkoren enligt paketreselagen. De särskilda resevilkoren författade av Resdax Ski Ab finns nedan. Allmäna paketreselagen  finns att läsa här:  Paketreselagen
Vårt org.nr är 556226-6972 

RESEGARANTI 
Resdax Ski AB har ställt den lagstadgade ekonomiska resegarantin till Kammarkollegiet förfogande. Här kan du se att vi har den resegaranti som enligt lag är ställd :  Kammarkollegiet 

SÄRSKILDA RESEVILLKOR 
Avbeställs hela bokningen tidigare än 45 dagar före avresedagen, återbetalas förskottsbetalningen med avdrag för expeditionsavgiften -250 kr. 
Avbeställs hela bokningen senare än 45 dagar men tidigare än 14 dagar före avresedagen återbetalas 50% av resans totalpris. 
Avbokning för del av sällskapet vid bussresa: Avbokning tidigare än 14 dgr återbetalas liftkort och bussplats. Resterande belopp (priset för logi) erläggs övriga resenärern (tombädd). 
Sker avbeställningen senare än 14 dagar före avresan tillgodoräknar Resdax Ski sig det totala priset såväl för bussresa som bilpaket. 
Avbeställningskydd bussresenärer:Om avbeställningsskydd är beställt och resenären avbeställer före avresan p.g.a sjukdom inom närmaste familjen, debiteras enbart expeditionsavgiften och avbeställningsskyddet. Detta skall styrkas och intygas av ojävig läkare. Avbeställningsskyddet är personligt och gäller ej övriga resekamrater.  Se över dina försäkringar, Avbeställningsskyddet kan endast beställas vid bokningstillfället. 

INSTÄLLD RESA
Resdax har rätt att ställa in bussresa 14 dagar innan avresa p.g.a för få resenärer. I samband med sjukdomsfall ansvarar inte Resdax Ski AB för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resans pris. 
Observera, om någon i ett resesällskap avbeställer resan, har kvarvarande person/personer två möjligheter - 
* likvärdig inkvartering anpassad storleksmässigt till kvarvarande resenärer (i mån av plats) 
* erlägga tombäddstillägg och behålla ursprungsalternativet 

REKLAMATIONER 
Skall göras på plats till reseledare. Skriftlig reklamation skall vara kontoret till handa senast 14 dagar efter resans slut. Kommer en uppgörelse till stånd på orten, går det inte att efter hemkomsten kräva mer. 

PRISER
Resorna till Hemsedal  på vår hemsida innehar valutagaranti upp till en förändring på 15%. Därför ändras inte priserna om valutan inte rör sig över den angivna procentsatsen. Det  som kan påverka priserna är ändrade kostnader såsom tullar och avgifter Resdax inte kan förutse.
Resorna till Italien är valuta satt 20180702. Vid valutaförändringar kan priset på dessa resor regleras efter valutakursen förändringar enligt de allmäna resevillkoren.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
• Weekend/ Mittvecka: 280 :-/person 
• expeditionsavgift vid avbeställning: 250:- . 
Avbestälnningsskydd gäller vid läkarintyg från ojävig läkare. 
Se över dina försäkringar. De flesta har reseförsäkringar via sitt betalkort, bank eller hemförsäkring. Resenären är själv ansvarig för att för att iaktta nödvändig formaliteter för resans genomförande som tex. giltligt pass,, visum, vaccinationer och försäkring.

FAKTURAN 
Kontrollera fakturan noga så som påstigningsplats och tider- eventuella felaktigheter måste redas ut innan avresan. Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenär, skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade. Fakturan/bekräftelsen är en värdehandling som Ni ska vara rädda om. Fakturan går som resebevis på bussresorna. 

DEPOSITION 
På vissa inkvarteringar måste man erlägga en depositionsavgift. Avgiften återfås vid utcheckning efter besiktning och godkännande av städning. Deposition lämnas alltid vid bilpaket.

DRYCK 
Måltidsdryck på hotell med pension ingår ej i priserna. De betalas till Hotellet på plats. 

BARNRABATTER 
Alla hotell har barnrabatter, men åldergränser och rabatter varierar från hotell till hotell. 

ANKOMST & HEMRESA 
Incheckningen sker efter 17.00 Utcheckningen sker på förmiddagen, vanligast kl.11.00. Exakta tider för bilresenärerna står på resebeviset. 

LIFTKORT 
På alla våra paketresor med buss till Hemsedal ingår liftkort.  Våra anläggningar i Sverige och Norge använder sig av Keycard system. Keycard ingår  i Hemsedalsresorna .

FÖRSÄKRING 
Se efter i er egna försäkring vad som gäller för just dig. 

UNDER 18 år UTAN MÅLSMANS SÄLLSKAP 
Intyg från målsman måste lämnas in till Resdax innan slutbetalning, Där skall telefonummer finnas till målsman. Intygsblankett kan ni ladda ner här /upload/pdf/Malsmans underskrift.pdf

BAGAGE 
Förse alla Era väskor med adresslappar. Tänk på att Ni själva ansvarar för bagage och värdeföremål under hela resan, även under i- och urlastning. Kvarglömt i buss hämtas på Resdax kontor i Ulricehamn eller skickas mot postförskott. Kvarglömt förvaras max 3 månader därefter kasseras det.

BEGRÄNSAT BAGAGE FÖR BUSSRESENÄRER 
1 ordinarie resväska, 1 pjäxbag, 1 par skidor i fodral, Eller 1 snowboard 
(avmonterad bindning) och 1 handbagage. Packa inget annat i ert skid/ 
snowboardfodral än skidor