Skip to main content

Allmäna och särskilda resevilkor Resdax Ski AB

ALLMÄNA RESEVILLKOR

PAKETRESELAGEN

Resdax Ski AB följer de allmänna resevillkoren enligt paketreselagen. Paketreselag (2018:1217) finns att läsa i sin helhet på www.riksdagen.se 
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. De särskilda resevillkoren författade av Resdax Ski AB finns nedan

RESEGARANTI

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor.
Resdax Ski AB har ställt den lagstadgade ekonomiska resegarantin till Kammarkollegiets förfogande.
På Kammarkollegiets hemsida kan ni se att vi har den resegaranti som enligt lag är ställd www.kammarkollegiet.se.

 

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Resdax har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda resevillkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

PRISER

Priserna för boendekostnaden på Resdax Ski AB´s hemsida är dynamiska/flytande vilket innebär att priset kan komma att ändras före en bokning skett.

ANMÄLAN/BOKNING

Efter bokning sänds en (1) faktura med uppgifter om anmälningsavgift och slutbetalning till huvudbokaren via mail. Huvudbokaren är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudbokaren är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudbokaren. Huvudbokaren ansvarar för att förse Resdax med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudbokaren. En bokning som genomförs inom 0-14 dagar före avresa är ej möjlig att avboka. Kunden är fullt betalningsansvarig.   

FAKTURAN

Kontrollera fakturan noga så som påstigningsplats och tider, eventuella felaktigheter måste redas ut innan avresan. Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenär, skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade. Fakturan/bekräftelsen är en värdehandling som Ni ska vara rädda om. Fakturan går som resebevis på bussresorna.

ANMÄLNINGSAVGIFT/DELBETALNING

• Buss, -eller bilpaket Hemsedal: 500:-/person
• Paketresa Italien/Österrike: 1000:-/1500:- per person
Anmälningsavgiften dvs. delbetalningen skall vara inbetald 10 dagar efter bokningstillfället. Anmälningsavgiften dras av på slutlikviden.

SLUTBETALNING

Slutlikviden ska vara betald senast 45/60 dagar före avresa. Sista betaldag kan variera beroende på inkvartering eller destination. Inbetald anmälningsavgift dras av på slutlikviden. Om bokning sker inom 45/60 dagar till avresa betalas hela beloppet vid bokningstillfället.

OMBOKNING

Ombokning till annan inkvartering kan ske om det är 45 dagar eller mer till avresa mot expeditionskostnad 350:-.

AVBOKNING

Avbokningsregler kan variera beroende på inkvartering och/eller destination.
 
Norge –Hemsedal

Avbeställs hela bokningen
 • 46 dagar före avresa. Är det mer än 45 dagar kvar till avresedagen, återbetalas hela det inbetalda beloppet förutom anmälningsavgifterna. För boenden med 19 bäddar eller fler gäller särskilda regler: 25% av logipriset återbetalas ej efter 10 dgr från bokningstillfället. 
 • 45-15 dagar före avresa. Avbeställs hela bokningen inom 45-15 dagar före avresedagen återbetalas liftkort och bussplats minus expeditionsavgift 350:-/person.
 • 14-0 dagar före avresa. Sker avbeställningen inom 14 dagar till avresa, tillgodoräknar Resdax Ski AB sig det totala priset för såväl busspaket som bilpaket. 
 
Avbokning för del av sällskapet vid bussresa:
• 45-15 dagar före avresa. Avbokning tidigare än 14 dagar före avresa återbetalas liftkort och bussplats minus expeditionsavgift 350:-/person.     
• 14-0 dagar före avresa. Sker avbeställning inom 14 dagar till avresa tillgodoräknar Resdax Ski AB sig det totala priset såväl för busspaket som bilpaket.
 

Avbokning av bussplats hela sällskapet
• 45-0 dagar före avresa. Ingen återbetalning av bussplatser.

Avbokning av bussplats för del av sällskapet
• 15 dagar före avresa. Avbokning som sker när det är mer än 14 dagar till avresa återbetalas bussplats.
• 14-0 dagar före avresa. Ingen återbetalning av bussplats.

Österrike, Italien
Avbokningskostnad Österrike, Italien
>60 dagar före avresa:  Hela det inbetalda beloppet återbetalas förutom anmälningsavgiften. 
59-41 dagar före avresa:  Återbetalas 50% av resans totala pris.
40-31 dagar före avresa:  Återbetalas 25% av resans totala pris.
30-0 dagar före avresa : Ingen återbetalning.

OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alt slutlikviden är Resdax Ski AB tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas det som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

INSTÄLLD RESA

Resdax har rätt att ställa in bussresa 14 dagar innan avresa på grund av för få resenärer. Ombokning till annan transportör/resebolag med likvärdigt reseupplägg kan ske. Ställer arrangören in resa helt återbetalas 100% av inbetalt belopp.

SJUKDOMSFALL & OLYCKA PÅ DESTINATIONEN

I samband med sjukdomsfall & olycka ansvarar inte Resdax Ski AB för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resans pris.

EGET ANSVAR

Resenären är själv ansvarig för medföra giltiga handlingar för avresa som t.ex. pass, vaccinationsintyg och försäkringkort.
Covidpass på våra resor är obligatoriskt om ingen särskild anledning kan bestyrkas. (För barn gäller ländernas direktiv för inresa.)

VÄGTULLAR

Vägtullar och avgifter ingår i resor som är bokade som busspaket. Det ingår ej i resans pris om bokningen är ett bilpaket. Det ingår heller ej om någon enstaka gäst i ett sällskap som bokat busspaket väljer att åka bil istället.

UNDER 18 år UTAN MÅLSMANS SÄLLSKAP

Intyg från målsman måste lämnas in till Resdax innan slutbetalning, För resor till södra Europa måste också ”letter of consent” fyllas och medtas på resan. Kontakta Resdax Ski AB för formulär. Var beredd att visa legitimation när du checkar in. Det är krav från destinationen att åldersgränsen är uppfylld innan gästen får tillgång till det bokade objektet.

BOENDET

För att boka boende måste gästen vara 18 år. Gäller ej i målsmans sällskap. Du måste vårda stugan/lägenheten och följa de anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23-07 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador och kostnader som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon annan varit vårdslös. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten än vad som är tillåtet för objektet. Överträdelser av bestämmelser kan medföra en kostnad från 6000 NOK. Skistar har rätt att omedelbart avhysa gäst från boendet om ordningsregler ej efterföljs utan återbetalning av hyresbeloppet.

HUSDJUR

Det är ej tillåtet att medföra husdjur på våra bussar. Vissa inkvarteringar tillåter husdjur och kan då medfölja om resan är bokad som bilpaket. Husdjurstillägg tillkommer. 

FÖRSÄKRING OCH AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Resdax Ski AB säljer inga egna reseförsäkringar eller avbeställningsskydd. De flesta har en egen försäkring som gäller vid betalning med bankkort. Extra reseförsäkring eller avbokningsskydd tecknas direkt mellan kund och försäljare av försäkring. Resdax bistår med handlingar som eterfrågas såsom betalningsunderlag och intyg för avbokning. Förslagsvis på ERV reseförsäkringar www.erv.se

DEPOSITION

På vissa inkvarteringar måste man erlägga en depositionsavgift. Avgiften återfås vid utcheckning efter besiktning och godkännande av städning.

DRYCK

Vid hel- och halvpension ingår ej måltidsdryck. Det betalas till hotellet på plats.

BARNRABATTER

Alla hotell har barnrabatter, men åldersgränser och rabatter varierar från hotell till hotell.

IN & UTCHECKNING

Incheckningen sker efter 17.00. Utcheckningen sker på förmiddagen, vanligast kl.11.00.

LIFTKORT

På alla våra paketresor med buss till Hemsedal ingår liftkort. Anläggningarna i Sverige och Norge använder sig av Keycard-system. Keycard ingår i Hemsedalsresorna.
Liftkort på andra destinationer kan en avgift på keycard tillomma.

SNÖGARANTI

Skistars snögaranti innebär att om inte destinationen uppfyller kraven för sin snögaranti så kan gästen välja att ej resa till bokad destination. Gästen återfår då den del av arrangemanget som tillhandahålls av Skistar. Det vill säga boende och liftkort.  Kostnad för bussplats återbetalas ej.

BAGAGE

Förse alla Era väskor med adresslappar. Tänk på att Ni själva ansvarar för bagage och värdeföremål under hela resan, även vid i- och urlastning. Kvarglömt i buss hämtas på Resdax kontor i Ulricehamn eller skickas mot postförskott. Kvarglömt förvaras max 3 månader därefter kasseras det.

BEGRÄNSAT BAGAGE FÖR BUSSRESENÄRER

1 ordinarie resväska, 1 pjäxbag, 1 par skidor i fodral eller 1 snowboard och 1 handbagage. Packa inget annat i ert skid/snowboardfodral än skidor.

REKLAMATIONER

Skall göras på plats till reseledare. Skriftlig reklamation skall vara kontoret till handa senast 14 dagar efter resans slut. Kommer en uppgörelse till stånd på orten, går det inte att efter hemkomsten kräva mer.

VALUTA OCH PRISFÖRÄNDRINGAR

Resorna till Hemsedal som säljs på vår hemsida innehar valutagaranti upp till en förändring på 10%. Det som kan påverka priserna är ändrade kostnader såsom tullar, avgifter, skatter och färjor som Resdax inte kan förutse. Vid valutaförändringar kan priset på dessa resor regleras efter valutakursen Valuta för resor inom Europa är satta 2022-06-23.

GDPR

Genom att godkänna våra resevillkor i din bokning ger du samtycke till att vi sparar dina personuppgifter i vårt kundregister enligt vår Dataskyddspolicy för Resdax Ski AB policy För att kunna möjliggöra genomförande av bokning måste vissa uppgifter föras vidare till tredje part.

FORCE MAJEUR

Resdax reseverar sig för oförutsedda händelser som väder, vind, naturkatastrofer, terrorism, pandemier eller större händelser som inte kunnat förutses. Resdax följer UD´s rekommendationer, direktiv och avrådan för resor.

Resdax Ski AB
Besöksadress: Alängsgatan 4
Postadress: Box 38       
523 21 Ulricehamn
Org.nr 556226-6972
Tel 0321-530170, 031-813000

Resevillkoren fastsälldes
Ulricehamn 2022-06-23

 

Fritextsökning