Skip to main content

Allmäna och särskilda resevilkor Resdax Ski AB

Resdax Ski AB                                                                                                                                         
Besöksadress: Alängsgatan 4
Postadress: Box 38
523 21 Ulricehamn
Org.nr 556226-6972
Tel 0321-530170, 031-813000
 

 

ALLMÄNA RESEVILLKOR

Paketreselagen
Resdax Ski AB följer de allmänna resevillkoren enligt paketreselagen. Paketreselag (2018:1217) finns att läsa i sin helhet på www.riksdagen.se 
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. De särskilda resevillkoren författade av Resdax Ski AB finns nedan
 
Resegaranti
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Resdax Ski AB  kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Resdax Ski AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.
Resdax Ski AB har ställt den lagstadgade ekonomiska resegarantin till Kammarkollegiets förfogande.
På Kammarkollegiets hemsida kan ni se att vi har den resegaranti som enligt lag är ställd www.kammarkollegiet.se

 

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Resdax har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda resevillkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

PRISER
Priserna för boendekostnaden på Resdax Ski AB´s hemsida är dynamiska/flytande vilket innebär att priset kan komma att ändras före en bokning skett.
 
ANMÄLAN/BOKNING
Efter bokning sänds en (1) faktura med uppgifter om anmälningsavgift och slutbetalning till huvudbokaren via mail.  Huvudbokaren är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudbokaren är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudbokaren. Huvudbokaren ansvarar för att förse Resdax med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudbokaren.  
 
FAKTURAN
Kontrollera fakturan noga så som påstigningsplats och tider, eventuella felaktigheter måste redas ut innan avresan. Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenär, skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade. Fakturan/bekräftelsen är en värdehandling som Ni ska vara rädda om. Fakturan går som resebevis på bussresorna.
 
ANMÄLNINGSAVGIFT/DELBETALNING
• Buss, -eller bilpaket Hemsedal: 500:-/person
• Paketresa Italien/Österrike: 1000:-/person
Anmälningsavgiften dvs. delbetalningen skall vara inbetald 10 dagar efter bokningstillfället. Anmälningsavgiften dras av på slutlikviden.
 
SLUTBETALNING
Slutlikviden ska vara betald senast 45 dagar före avresa. Inbetald anmälningsavgift dras av på slutlikviden. Om bokning sker inom 45 dagar till avresa betalas hela beloppet vid bokningstillfället.
 
AVBOKNING
Avbeställs hela bokningen
• 46 dagar före avresa. Är det mer än 45 dagar kvar till avresedagen, återbetalas förskottsbetalningen med avdrag för expeditionsavgift 350 kr
• 45-15 dagar före avresa. Avbeställs hela bokningen när det är mindre än 45 dagar men tidigare än 15 dagar före avresedagen återbetalas 50% av resans totalpris. Detta förutsatt att resan är till fullo betald.
 • 14-0 dagar före avresa. Sker avbeställningen inom 14 dagar före avresa, tillgodoräknar Resdax Ski AB sig det totala priset såväl för busspaket som bilpaket. 
 
Avbokning för del av sällskapet vid bussresa:
• 15 dagar före avresa. Avbokning tidigare än 14 dagar före avresa återbetalas liftkort och bussplats. Resterande belopp (priset för logi) återbetalas ej.    
• 14-0 dagar före avresa. Sker avbeställningen senare än 14 dagar före avresan tillgodoräknar Resdax Ski AB sig det totala priset såväl för busspaket som bilpaket.
 
Avbokning av bussplats hela sällskapet
• 45-0 dagar före avresa. Sker ingen återbetalning av bussplatser.
 
Avbokning av bussplats för del av sällskapet
• 15 dagar före avresa. Avbokning tidigare än 14 dagar före avresa återbetalas bussplats.
• 14-0 dagar före avresa. Sker avbeställningen senare än 14 dagar före avresan sker ingen återbetalning av bussplats
 
OMBOKNING
Ombokning till annan inkvartering kan endast ske 45 dagar före avresa mot en kostnad av 250:-.
 
OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID
Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alt slutlikviden är Resdax Ski AB tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas det som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.
 
INSTÄLLD RESA
Resdax har rätt att ställa in bussresa 14 dagar innan avresa på grund av för få resenärer.
 
SJUKDOMSFALL & OLYCKA PÅ DESTINATIONEN
I samband med sjukdomsfall & olycka ansvarar inte Resdax Ski AB för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resans pris.
 
PASS
Resenärer är skyldiga att själva medföra giltig legitimation på våra resor. Reser du utanför norden måste du ha giltigt pass med dig. Kontrollera giltighetstiden.
 
VÄGTULLAR
Vägtullar och avgifter ingår i resor som är bokade som busspaket. Det ingår ej i resans pris om bokningen är ett bilpaket. Det ingår heller ej om någon enstaka gäst i ett sällskap som bokat busspaket väljer att åka bil istället.
 
UNDER 18 år UTAN MÅLSMANS SÄLLSKAP
Intyg från målsman måste lämnas in till Resdax innan slutbetalning, För resor till södra Europa måste också ”letter of consent” fyllas och medtas på resan. Kontakta Resdax Ski AB för formulär. Var beredd att visa legitimation när du checkar in. Det är krav från destinationen att åldersgränsen är uppfylld innan gästen får tillgång till det bokade objektet.
 
BOENDET
Du måste vårda stugan/lägenheten och följa de anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador och kostnader som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon annan varit vårdslös. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten än vad som är tillåtet för objektet.
 
HUSDJUR
Det är ej tillåtet att medföra husdjur på våra bussar. Vissa inkvarteringar tillåter husdjur och kan då medfölja om resan är bokad som bilpaket.
 
REKLAMATIONER
Skall göras på plats till reseledare. Skriftlig reklamation skall vara kontoret till handa senast 14 dagar efter resans slut. Kommer en uppgörelse till stånd på orten, går det inte att efter hemkomsten kräva mer.
 
VALUTA
Resorna till Hemsedal som säljs på vår hemsida innehar valutagaranti upp till en förändring på 10%. Därför ändras inte priserna om valutan inte rör sig över den angivna procentsatsen. Resorna till Italien är valuta satt 20200901.Det som kan påverka priserna är ändrade kostnader såsom tullar, avgifter, skatter och färjor som Resdax inte kan förutse. Vid valutaförändringar kan priset på dessa resor regleras efter valutakursen förändringar enligt de allmänna resevillkoren.
 
FÖRSÄKRING
Se över dina försäkringar. De flesta har reseförsäkringar via sitt betalkort, bank eller hemförsäkring. Resenären är själv ansvarig för att för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande som t.ex. giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring.
 
DEPOSITION
På vissa inkvarteringar måste man erlägga en depositionsavgift. Avgiften återfås vid utcheckning efter besiktning och godkännande av städning.
 
DRYCK
Vid hel- och halvpension ingår ej måltidsdryck. Det betalas till hotellet på plats.
 
BARNRABATTER
Alla hotell har barnrabatter, men åldergränser och rabatter varierar från hotell till hotell.
 
IN & UTCHECKNING
Incheckningen sker efter 17.00. Utcheckningen sker på förmiddagen, vanligast kl.11.00.
 
LIFTKORT
På alla våra paketresor med buss till Hemsedal ingår liftkort. Anläggningarna i Sverige och Norge använder sig av Keycard-system. Keycard ingår i Hemsedalsresorna.
 
SNÖGARANTI
Skistars snögaranti innebär att om inte destinationen uppfyller kraven för sin snögaranti så kan gästen välja att ej resa till bokad destination. Gästen återfår då den del av arrangemanget som tillhandahålls av Skistar. Det vill säga boende och liftkort. Kostnad för bussplats återbetalas ej.
 
BAGAGE
Förse alla Era väskor med adresslappar. Tänk på att Ni själva ansvarar för bagage och värdeföremål under hela resan, även vid i- och urlastning. Kvarglömt i buss hämtas på Resdax kontor i Ulricehamn eller skickas mot postförskott. Kvarglömt förvaras max 3 månader därefter kasseras det.
 
BEGRÄNSAT BAGAGE FÖR BUSSRESENÄRER
1 ordinarie resväska, 1 pjäxbag, 1 par skidor i fodral eller 1 snowboard (avmonterad bindning) och 1 handbagage. Packa inget annat i ert skid/snowboardfodral än skidor.
 
GDPR
Genom att godkänna våra resevillkor i din bokning ger du samtycke till att vi sparar dina personuppgifter i vårt kundregister.
 
FORCE MAJEUR
Resdax reseverar sig för oförutsedda händelser som väder, vind, naturkatastrofer, terrorism, pandemier eller större händelser som inte kunnat förutses. Resdax följer UD´s rekommendationer, direktiv och avrådan för resor.
 
 
 
Resevillkoren fastsälldes
Ulricehamn 2020-07-01
 

 

 

 

 

Fritextsökning